Логотип

5 POWODÓW, DLA REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA SATELITARNEGO

  • Tworzenie tras
  • Nieobecność “lewych” wyjazdów samochodowych
  • Kontrola przebiegu
  • Przestój transportu
  • Kontrola paliwa